O Stowarzyszeniu „Bądźmy Razem”

W marcu 2012 roku w Niepołomicach zostało założone Stowarzyszenie o nazwie "Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z rozszczepem kręgosłupa i głęboką lub sprzężoną niepełnosprawnością „Bądźmy Razem”. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.Celem Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom z rozszczepem kręgosłupa, głęboką lub sprzężoną niepełnosprawnością, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i lekarskie osobom chorym, ich rodzinom i przyjaciołom.

Cel Stowarzyszenie będzie realizowany poprzez udzielanie pomocy w zakupie wszelkiego sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, spotkania integracyjne, warsztaty, szkolenia, konferencje, wykłady, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, oraz udzieleniu pomocy w likwidowaniu i usprawnianiu barier architektonicznych.

Zarząd Stowarzyszenia :
prezes Małgorzata Maciejek
v-ce prezes Bogusław Madej
skarbnik Joanna Drabik
sekretarz Monika Makyła
członek Artur Gawłowicz
Chętnych, którzy pragnęliby przyjść z pomocą członkom stowarzyszenia podajemy, że można to uczynić wpłacając datki na konto znajdujące się w zakładce KONTAKT.

Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-22 21:55:29